Onderzoek: insights als impuls voor vernieuwing

  • Onderzoek van A tot Z: van vlotte concepttesten tot en met uitgebreide doelgroepstudies. Zowel de onderzoeksopzet als adviezen bewijzen strategisch inlevingsvermogen en creativiteit.
  • Hoewel producten en merk het vertrekpunt zijn, kijken we in eerste instantie zo puur mogelijk naar mensen. De onderzoeksmethode is daarom primair kwalitatief en varieert van diepte-interviews op locatie tot en met participerend onderzoek in natuurlijke habitat van mensen. Partners op het gebied van respondentenwerving garanderen de beste input.
  • De inspirerende kracht van onderzoek komt verder tot uiting in filmrapportages en consumenten-documentaires. Deze brengen highlights van onderzoek op de meest inspirerende en overtuigende manier over.

Cases:
Nivea
SKON

Impact: een concrete stap vooruit met strategie en vernieuwing

  • In deze trajecten maken we advies en inspiratie concreet. Denk aan het uitwerken van een merkpositionering, het ontwerp van een nieuwe campagne en nieuwe proposities.
  • Onze ambitie is om vernieuwing zo relevant mogelijk te maken voor doelgroepen. Is hetgeen we willen realiseren wel oprecht waardevol voor mensen of zijn we aan het ‘pushen’? We werken vanuit visie en relevante inzichten. Consumer insights geven richting en bevestiging.
  • Verandering moet van binnenuit gedragen worden. Een herpositionering heeft alles te maken met de waarden van mensen achter het merk. Daarom betrekken we deze mensen zoveel mogelijk bij veranderingstrajecten. In die samenwerking zijn we creatief, enthousiast en doelgericht.

Cases:
Motivaction
Philips

Engagement: de impuls tot klantgedreven denken en doen

  • Klantgerichtheid is een manier van kijken, denken en doen en maakt merken onderscheidend. Mensen en consumenten worden steeds gevoeliger voor de mate waarin een merk oprecht contact met hen zoekt en maakt.
  • Onder de noemer engagement helpen we organisaties om de beleving van klanten meer eigen te maken. Deze bijzondere trajecten krijgen daarom vaak betekenis als verandertrajecten.
  • We helpen organisaties op een inspirerende en vooral ook praktische manier op weg. We zetten tal van methoden en instrumenten die klantgerichtheid tot een state of mind maken. Dit kan betekenen dat bepaalde werkprocessen worden herzien om klanten meer in het hart van een organisatie te krijgen.

Cases:
Hoogheemraadschap (HHSK)
PepsiCo