Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft begrip en medewerking van bewoners en ondernemers nodig om goed te kunnen werken. Contact met de buitenwereld is daarom essentieel.

In samenwerking met THEY stelden we een boeiend programma op waarbij medewerkers in gesprek gingen met bewoners in het gebied. Dit leverde waardevolle ideeën op om de dienstverlening van HHSK verder te optimaliseren. De eerste stap richting een meer omgevingsgericht Hoogheemraadschap is met succes gezet.